Tuesday 17 September 2019 10:54:08 PHT

Search results for 'pagtudlo'

17 Cebuano words found.

EnglishGrammarCebuanoTagalogHiligaynon
appoint Verb pagtudlo hirangin, humirang lawagon
appointment pagtudlo tipan
assign Verb pagtudlo ipagawa, itakda idestino, ipaatipan
coach Verb pagtudlo turuan, sanayin pagtudlo, hanason
designate Verb pagtudlo ilagay, piliin, ituro ibutang, idesignar
direct Verb pagtudlo pangaslwaan, patnugutan, turuan, isama direkto, dumalahan, ubayan
education pagtudlo pinag-aralan
engineer Verb pagtudlo ituro, pangasiwaan itudlo, dumalahan
guidance pagtudlo pagakay
impart Verb pagtudlo magbigay, ipahayag, ituro maghatag, magbahin, ipahayag, itudlo
indicate Verb pagtudlo ipakita, ituro ipakita, itudlo
instruct Verb pagtudlo magturo magtudlo
point Noun pagtudlo dulo, matulis na dulo punto, mataliwis
school Verb pagtudlo turuan, sanayin tudloan, buthoan
teach Noun pagtudlo magturo, turuan tudlo tudluan
teaching Verb pagtudlo pagtuturo
train Verb pagtudlo turuan, sanayin tudloan hanason

Search Again

Search:
From Language:
Phonetic Match

This dictionary has been queried 10262409 times

Also have a look at our page of Boholano Proverbs and Boholano Riddles