Tuesday 16 July 2024 10:36:11 PHT

Search results for 'paagi'

23 Cebuano words found.

EnglishGrammarCebuanoTagalogHiligaynon
anyway paagi
device Noun paagi paraan, kasangkapan, kagamitan kasangkapan, kagamitan
institution Noun paagi kaugalian, paraan, pasanayan kinabatasan, paagi, halanasan
manner paagi paraan
means Noun paagi kukunang-yaman
mediun Noun paagi paraan, kainaman paagi, kasarangan
method paagi
method Noun paagi
method Noun paagi paraan, kaparaanan paagi, padugi
mode paagi paraan
mode Noun paagi ugali, paraan pamatasan, hulag, moda
policy Noun paagi palakad o pamamalakad, katibayan sa seguro polisa, kabakuran sa seguro sa kabuhi
procedure paagi paraan
procedure Noun paagi paraan, pagpapatuloy paagi, pagpadayon
process paagi proseso
process Noun paagi paraan, kasalukuyang ginagawa paagi, pahito
rule paagi tuntunin
scheme Noun paagi panukala, paraan panghunahuna, pahito
system paagi paraan
system Noun paagi sistema, paraan sistema, paagi, pahito
way paagi direksiyon
way Noun paagi daan, paraan nagapalamuti
way Noun paagi direksiyon

Search Again

Search:
From Language:
Phonetic Match

This dictionary has been queried 25289752 times

Also have a look at our page of Boholano Proverbs and Boholano Riddles