Monday 20 May 2024 13:08:37 PHT

Search results for 'country'

9 English words found.

EnglishGrammarCebuanoTagalogHiligaynon
country bansa bayan
country bansa nasud, bayan
country dapit bayan
country nasud bayan
country Noun bukiran bansa, bukid o labas ng bayan pungsod
country Noun lalawigan lalawigan, isang bahagi ng estado isa ka bahin sang estado
country Noun nasod bayan
country Noun nasud bansa, bukid o labas ng bayan pungsod
country Noun purok lalawigan, isang bahagi ng estado isa ka bahin sang estado

Search Again

Search:
From Language:
Phonetic Match

This dictionary has been queried 23929463 times

Also have a look at our page of Boholano Proverbs and Boholano Riddles