Saturday 20 July 2024 21:00:15 PHT

Search results for 'usa lang'

17 Cebuano words found.

EnglishGrammarCebuanoTagalogHiligaynon
just lang makatarungan
just deictic or demonstrative pronoun lang makatarungan
only deictic or demonstrative pronoun lang tangi
a usa
a Article usa isa, unang titik ng Abakada isa, unang tinaga sang Abakada
a Pronominal form (bisan kinsa, daghanan, tanan) usa
an Pronominal form (bisan kinsa, daghanan, tanan) usa
bear Noun usa oso batahin, tiisin, magbunga oso, antuson, bumuga
bear Verb usa oso batahin, tiisin, magbunga oso, antuson, bumuga
deer Noun usa usa usa
elk usa mananap
hopefully deictic or demonstrative pronoun usa
lone usa nag-fisa
one usa isa
one Noun usa isa
one Noun usa isa isa
singular Noun usa lang isahin isahon

Search Again

Search:
From Language:
Phonetic Match

This dictionary has been queried 25354099 times

Also have a look at our page of Boholano Proverbs and Boholano Riddles