Thursday 07 December 2023 21:32:26 PHT

Search results for 'para sa'

15 Tagalog words found.

EnglishGrammarCebuanoTagalogHiligaynon
for alang para sa
for ilis para sa
for para para sa
for para (nako) para sa
for para ni para sa
for para sa para sa
for Prepositional element (alang kang, hangtud sa, etc.) alang sa/kang para sa
for Prepositional element (alang kang, hangtud sa, etc.) para sa para sa
for Referent, Location, Oblique, or Place marker sa para sa
at sa sa
at Referent, Location, Oblique, or Place marker sa sa
on sa sa
to nganha sa
to sa ngadto sa
to Referent, Location, Oblique, or Place marker sa sa

Search Again

Search:
From Language:
Phonetic Match

This dictionary has been queried 22575129 times

Also have a look at our page of Boholano Proverbs and Boholano Riddles