Friday 24 May 2024 08:43:54 PHT

Search results for 'liyok sa panahon'

36 Cebuano words found; Cebuano words 1 to 25 are shown.

EnglishGrammarCebuanoTagalogHiligaynon
cycle liyok sa panahon panahon
chance panahon pagkakataon
climate Noun panahon klima, singaw ng lupa, panahon klima, panahon
during panahon noong panahon ng
epoch panahon
occasion panahon pagkakataon
period panahon tuldok
season panahon panahon
season Noun panahon panahon
time panahon panahon
time Noun panahon oras, panahon oras, tinion
time Noun panahon panahon
weather panahon panahon
while panahon samantala
at sa naa, sa
at sa sa
at Preposition sa sa, nasa sa
at Referent, Location, Oblique, or Place marker sa sa
by (associate) Referent, Location, Oblique, or Place marker sa
first deictic or demonstrative pronoun sa primero
for Preposition sa para, ukol sa, para sa, sa para sa, tungod sa
for Referent, Location, Oblique, or Place marker sa para sa
in Preposition sa sa loob, sa sa sulod, sa
in Referent, Location, Oblique, or Place marker sa
jiffy sa sandali

Search Again

Search:
From Language:
Phonetic Match

This dictionary has been queried 23998668 times

Also have a look at our page of Boholano Proverbs and Boholano Riddles