Friday 19 April 2024 21:14:07 PHT

Search results for 'lalong huli, sa bandang huli'

22 Tagalog words found.

EnglishGrammarCebuanoTagalogHiligaynon
final hinapos huli
final katapusan huli
final ulahi huli
last katapusan huli
last kaulhian huli
last Time word or particle kaniadtong huli
last Verb miaging huli
late awahi huli
late bag'o pa huli
late naiwit huli
late nalangan huli
late naudtuhan huli
late naulhi huli
late ulahi huli
later Adverb sa ulahi lalong huli, sa bandang huli ulihi kaayo
later Adverb unya na lalong huli, sa bandang huli ulihi kaayo
at sa sa
at Referent, Location, Oblique, or Place marker sa sa
on sa sa
to nganha sa
to sa ngadto sa
to Referent, Location, Oblique, or Place marker sa sa

Search Again

Search:
From Language:
Phonetic Match

This dictionary has been queried 23444492 times

Also have a look at our page of Boholano Proverbs and Boholano Riddles