Sunday 26 May 2024 19:55:51 PHT

Calderon's English-Spanish-Tagalog Dictionary

1211 words found; words 601 to 625 are shown.

English, Grammar [Pronunciation]SpanishTagalog
Filter English:
Filter Spanish:
Filter Tagalog:
Dint, n. [dint] Golpe, choque Bugbog, banggâ, bunggô.
Diocese, n. [dáioses] Diócesis Dyosesis, kapangyarihan ng obispo.
Dip, n. [dip] Inmersion Sukbó, sisid, lubog; tubog, sawsaw.
Dip, v. [dip] Remojar; sumergir Isawsaw, itubog; sumukbó, sumisid.
Diploma, n. [diplóma] Diploma Diploma, título.
Diplomacy, n. [diplómasi] Diplomacia Ang katalinuan sa pakikipagkáyarî sa ibang bansa ó nasyon.
Dipper, n. [dípær] Vasija para sacar líquidos Pangadlô ng tubig ó ng anomang malagnaw.
Dire, adj. [dáir] Horrendo, espantoso Kakilakilabot kasindaksindak.
Direct, adj. [diréct] Directo, derecho Matwid.
Direct, v. [diréct] Dirigir; enderezar Mamatnugot, pumatnubay, mamahalà; magtwid; itwid; twirin.
Director, n. [diréctor] Director Tagapamatnugot, tagapamatnubay, tagapamahalà.
Directory, n. [diréctori] Directorio Patnubay; pámunuan.
Directress, n. [diréctres] Directora Babaing tagapamatnugot.
Direful, adj. [dáirful] Horrible, espantoso Kakilakilabot, kasindaksindak.
Dirge, n. [derdch] Endecha, cancion lúgubre Panambitan, dalit sa paglilibing.
Dirk, n. [dærk] Especie de daga ó puñal Panaksak; patalim na tila talibong.
Dirt, n. [dert] Suciedad; porquería Dumí; kababuyan.
Dirt, v. [dert] Ensuciar; emporcar Magdumé, magpakababoy.
Dirty, adj. [dérti] Sucio, puerco Marumí, baboy.
Disability, n. [disabíliti] Incapacidad, impotencia Kawalán ng kaya, kawalan ng kapangyarihan.
Disable, v. [disébl] Inhabilitar, incapacitar Alisán ng kaya, alisan ng kapangyarihan.
Disadvantage, n. [disadvántedch] Desventaja Kasahulán, pagkasahol.
Disadvantage, v. [disadvántedch] Menoscabar, perjudicar Makasahól makalamáng.
Disadvantageous, adj. [disadvántedches] Desventajoso Nasahulán, nalamangán.
Disagree, v. [disagrí] Desconvenir, discordar Magkásirâ, dîmagkasundô.