Download Midi | Score | Source

Tagalog

I

Magtanim ay di biro, maghapong nakayuko,
di naman makatayo, di naman makaupo,
Magtanim di biro, maghapong nakayuko,
di naman makaupo, di naman makatayo.

II

Braso ko' namamanhid
Baywang ko'y nangangawit
Binti ko'y namimitig
Sa pagkababad sa tubig.

III

Kay pagkasawing-palad
Ng inianak sa hirap
Ang bisig kung hindi iunat
Di kumita ng pilak.

IV

Sa umagang pagka-gising
Lahat ay iisipin
Kung saan may patanim
Masarap ang pagkain.

V

Halina, halina, manga kaliyag.
Tayo'y magsipag unat-unat.
Magpanibago, Tayo ng lakas,
para sa araw ng bukas


Planting rice.
Cabanugan, San Isidro, Bohol, January 2001

English Translation

I

Planting (rice) is not easy, One is bent all day long
Can't stand straight, Can't sit properly
Planting (rice) is not easy, One is bent all day long
Can't stand straight, Can't sit properly

II

My arms are numb
My waist is tired
My legs are aching
From staying long in the water.

III

Such bad fate
For one born poor
If one does not stretch and bear
One does not earn.

IV

In the morning when we wake up
We quickly think:
Where help is needed for planting
The food is always good.

V

Come, come friends.
Let's stretch our muscles
Let's renew our strength,
For tomorrow.