Download Midi | Score | Source

Tagalog

Bahay kubo kahit munti
Ang halaman doon ay sari sari.
Singkamas at talong,
Sigarilyas at mane,
Sitaw bataw patani.
Kundol patola, upo't kalabasa,
at saka mayro'n pang labanos, mustasa.
Sibuyas, kamatis, bawang at luya,
Sa paligidligid nito'y panay na linga.

English Translation

My nipa hut, although it's small
The plants are diverse
Turnips and eggplant,
Winged beans and peanuts,
String beans, edible pots, lima beans,
White melon, gourd, white pumpkin and squash,
and still there are more, radish, mustard,
Onions, tomatoes, garlic and ginger,
All around are lush sesame plants.