Friday 29 September 2023 17:43:53 PHT

Search results for 'hingsandig siya sa haligi'

41 Cebuano words found; Cebuano words 1 to 25 are shown.

EnglishGrammarCebuanoTagalogHiligaynon
column Noun haligi hanay, haligi kolumna, kubay
pillar haligi haligi
pillar Noun haligi haligi, tukod haligi, tukod
post haligi poste
post Noun haligi koreo, haligi koreo, haligi
against the post hingsandig siya sa haligi
at sa naa, sa
at sa sa
at Preposition sa sa, nasa sa
at Referent, Location, Oblique, or Place marker sa sa
by (associate) Referent, Location, Oblique, or Place marker sa
first deictic or demonstrative pronoun sa primero
for Preposition sa para, ukol sa, para sa, sa para sa, tungod sa
for Referent, Location, Oblique, or Place marker sa para sa
in Preposition sa sa loob, sa sa sulod, sa
in Referent, Location, Oblique, or Place marker sa
jiffy sa sandali
of sa ng
of Preposition sa ng, sa, ni, kay sang, ni, kay
of Referent, Location, Oblique, or Place marker sa ng
on sa sa
on Preposition sa sa ibabaw, sa sa ibabaw, sa
out of Referent, Location, Oblique, or Place marker sa
past time marker Genitive or associate marker sa
to Adverb sa sa, kay, upang sa, kay, agud

Search Again

Search:
From Language:
Phonetic Match

This dictionary has been queried 22212370 times

Also have a look at our page of Boholano Proverbs and Boholano Riddles