Friday 24 May 2019 02:45:33 PHT

Search results for 'driver'

One English word found.

EnglishGrammarCebuanoTagalogHiligaynon
driver Noun ang paggiya sa sakyanan ang nagtataboy, ang nagpapalakad ng sasakyan, tsuper, kutsero magtabog, ang nagapalakat sang salakyan, tsoper, kotsero

Search Again

Search:
From Language:
Phonetic Match

This dictionary has been queried 9936760 times

Also have a look at our page of Boholano Proverbs and Boholano Riddles