Wednesday 17 July 2019 21:14:54 PHT

Calderon's English-Spanish-Tagalog Dictionary

1249 words found; words 526 to 550 are shown.

English, Grammar [Pronunciation]SpanishTagalog
Filter English:
Filter Spanish:
Filter Tagalog:
Amazement, n. [amésment] Espanto, pasmo Pagkasindak, pagkagulat, pagkagitla.
Amazon, n. [ámason] Amazona Amasona, (babaing malakas at may ugaling lalaki).
Amazonian, adj. [amazónian] Guerrera, lo perteneciente á las amazonas Babaing mangdidigmâ.
Ambassador, n. [ambásador] Embajador Sugò, embahador, sugong kinatawan.
Ambassadress, n. [ambásadres] Embajadora, esposa del embajador Sugong babai, asawa ng sugong lalaki.
Amber, n. [ámber] Ambar Ambar.
Ambient, adj. [ámbient] Ambiente Panginorin.
Ambiguity, n. [ambiguiúiti] Ambigüedad, confusion Alinlangan, pagtataglay ng álanganing kahulugan.
Ambiguous, adj. [ambíguius] Ambigüo, confuso Álanganin, magkabikabilang kahulugan.
Ambit, n. [ámbit] Ámbito Paligid, palibot.
Ambition, n. [ambícien] Ambicion Pita, dî kawasang hangad.
Ambitious, adj. [ambícias] Ambicioso Mapagpita, mapaghangad.
Amble, v. [ámbl] Amblar Magpalakad ng kabayo na sâbay ang dalawa't dalawang paa.
Amble, n. [ámbl] Paso de andadura del caballo Lakad ng kabayo na sabay ang dalawa't dalawang paa.
Ambulance, n. [ámbulans] Ambulancia Ambulansiya, arag-arag, pangkuha ng may-sakit.
Ambuscade, v. [ámbusked] Estar de emboscada Habatín, harangin.
Ambuscade, n. [ámbusked] Emboscada Habát, harang.
Ambush, v. [ámbush] Embuscar Humabát, umabat.
Ambush, n. [ámbush] Emboscada Habát, abat.
Ameliorate, v. [amílioret] Mejorar Magpagaling, magpabuti.
Amelioration, n. [amiliorécion] Mejoramiento Paggaling, pagbuti.
Amen, adv. [émen] Amen, así sea Amén, siya nawâ.
Amenable, adj. [amínabl] Responsable Nananagot, nananagutan.
Amend, v. [aménd] Enmendar Umibá, bumago, magsusog.
Amendable, adj. [améndabl] Reparable Naaayos, maaayos.